ورود به پنل کاربری

پس از وارد کردن شماره تاییدیه ای برای گوشی شما ارسال خواهد شد.با کلیک بر روی تایید درخواست پنل به صورت خودکار برای شما بازخواهد شد

لطفا عدد وارد نمایید

درخواست ورود به پنل وب به گوشی شما ارسال شد لطفا نرم افزار لاهیج تک را در تلفن همراهتان چک نمایید