ورود به پنل فروشگاه

برای دریافت رمز ورود فروشگاهتان وارد نرم افزار مدیریت لاهیج تک شوید و در منو از بخش ورود ب پنل وب رمز خود را مشاهده نمایید

شناسه باید عدد باشد
رمز را وارد نمایید